Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 05.11.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
2Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města
3Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4Volba návrhové a volební komise
5Schválení programu
6Stanovení počtu náměstků primátora města
7Stanovení počtu členů rady města
8Určení funkcí, pro jejichž výkon budou členové zastupitelstva města uvolněni
9Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
10Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
11Určení způsobu volby primátora města, náměstků primátora města, dalších členů rady města, předsedů a dalších členů výborů zastupitelstva města
12Volba primátora města
13Volba náměstků primátora města
14Volba dalších členů rady města
15Volba předsedů a dalších členů výborů zastupitelstva města
16Určení zastupování primátora města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci
17Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému členu zastupitelstelstva
ZM18081701Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému členu zastupitelstelstva
18Náhrada uvolněnému členu zastupitelstva města za nevyčerpanou dovolenou roku 2018
ZM18081801Náhrada uvolněnému členu zastupitelstva města za nevyčerpanou dovolenou roku 2018
19Diskuse a závěr