Program pokračování 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 03.04.2019
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
2Ostatní záležitosti
ZM19030420-21Odvolání člena představenstva Dopravní podniku města Děčína, a.s.
3Odprodej pozemků
ZM19030501Převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Horní Oldřichov
ZM19030502Prodej části pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM19030503Prodej části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Děčín – záměr
ZM19030504Prodej části pozemku p.č. 915/9 v k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM19030505Prodej pozemku p.č. 778/27 v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM19030506Část pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína - výkup
4Informace o činnostech orgánů města
ZM19030601Informace o činnostech orgánů města
5Diskuse a závěr