Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 01.06.2023
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM23070101Určení ověřovatelů zápisu
ZM23070102Volba návrhové komise
2Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM23070201Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Ostatní záležitosti
ZM23070301Zápis ze zasedání FV ZM č.4/2023 ze dne 17.04.2023
ZM23070302Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 25.04.2023
ZM23070303Bezúplatný převod hasičského vznášedla Hovercraft HTI 525 s přepravním vozíkem MTA SRL do vlastnictví Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty strojního inženýrství.
ZM23070304-05Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi statutárním městem Děčín a obcemi Kámen a Labská Stráň.
4Problematika pozemků
ZM23070401Prodej části pozemku p.č. 2889/65 k.ú. Podmokly - záměr N
ZM23070402Prodej části pozemku p.p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína - záměr N
ZM23070403Pozemek p.p.č. 596 k.ú. Dolní Žleb – výkup N
ZM23070404Prodej pozemku p. č. 103/7 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM23070405Prodej pozemku p. č. 257/27 k. ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM23070406Prodej částí pozemku p. č. 2037/1 k. ú. Podmokly - záměr
ZM23070407Prodej pozemků p. č. 21 a p. č. 22/1 k. ú. Chrochvice - záměr
ZM23070408Prodej pozemků v k. ú. Bynov
5Informace o činnostech orgánů města
ZM23070501Informace o činnostech orgánů města
6Návrhy zastupitelů města
7Diskuse s občany
8Dotazy a informace členů zastupitelstva města