Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 31.01.2019
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM19010101Určení ověřovatelů zápisu
ZM19010102Volba návrhové komise
2Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM19010201Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 - zapojení úvěru
ZM19010301Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 - zapojení úvěru
4Ostatní záležitosti
ZM19010401Pravomoc ředitele městské policie jednat v pracovněprávních vztazích zaměstnanců zařazených do MP Děčín
ZM19010402Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM19010403Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Podmokly
ZM19010404Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinnému domu v k.ú. Prostřední Žleb
ZM19010405Žádost pana ************ ****** o prominutí pohledávky
ZM19010406Žádost pana ************ ********** o prominutí pohledávky
ZM19010407Zápis č. 9/2018 ze zasedání finančního výboru ZM dne 3.12.2018
ZM19010408Zápis z 2. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 16.01.2019
ZM19010409Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2019
ZM19010410Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)
ZM19010411Dotace na provoz fotbalových hřišť v majetku města v roce 2019
ZM19010412Dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2019
ZM19010413Zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 14.1.2019
ZM19010414Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - výše kompenzace pro rok 2019
ZM19010415Informace o přípravě Plavebního stupně Děčín
5Odprodej pozemků
ZM19010501Prodej části pozemku p.č. 244/1 v k.ú. Děčín – záměr
ZM19010502Prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína - záměr
ZM19010503Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly - záměr
ZM19010504Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly - záměr
ZM19010505Prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb
ZM19010506Prodej části pozemku p. č. 1218/1 k. ú. Horní Oldřichov
ZM19010507Prodej pozemků p. č. 943 a p. č. 981 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
6Informace o činnostech orgánů města
ZM19010601Informace o činnostech orgánů města
7Diskuse a závěr