Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 30.03.2017
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM17030101Určení ověřovatelů zápisu
ZM17030102Volba návrhové komise
2Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17030201Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
ZM17030301Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
4Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha
ZM17030401Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha
5Spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko – dodatek smlouvy
ZM17030501Dodatek smlouvy o. p. s. České Švýcarsko
6Ostatní záležitosti
ZM17030601Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2016
ZM17030602Zápis z 22. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 02.02.2017
ZM17030603Žádost o přímý odprodej objektu čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI
ZM17030604Žádost o přímý odprodej bytové jednotky
ZM17030605Zápis č. 2/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.2.2017
ZM17030606Žádost paní ****************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM17030607Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 a návrh Smlouvy
ZM17030608Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2017.
ZM17030609Návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2017
ZM17030610Návrh dotace na rok 2017 pro nájemce Společenského domu Střelnice.
ZM17030611Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín.
7Problematika pozemků
ZM17030701Prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM17030702Prodej pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM17030703Prodej pozemku p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM17030704Prodej částí pozemků p.č. 3055/1 a 3102/1 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM17030705Prodej pozemku p.č. 392/2 k.ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM17030706Směna – výkup pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a v k.ú. Podmokly - záměr
ZM17030707Prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a v k.ú. Chlum u Děčína – záměr
ZM17030708Prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice – revokace – záměr
ZM17030709Výkup části pozemku p.č. 1275 v k.ú. Prostřední Žleb
ZM17030710Prodej pozemku p.č. 920/2 k.ú. Březiny u Děčína
ZM17030711Prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín – Staré Město
ZM17030712Prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb
ZM17030713Prodej části pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín
ZM17030714-15Prodej částí pozemků p.č. 622/10 a 622/7 v k.ú. Děčín
ZM17030716Prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína – Lesy ČR s.p.
ZM17030717Prodej pozemků p.č. 672/1, 672/2 a části p.č. 673/2 v k.ú. Děčín
ZM17030718Pozemky p.č. 1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín – revokace, prodej, věcné břemeno
ZM17030719Prodej podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly – revokace
ZM17030720Prodej podílu ve výši ½ pozemků k.ú. Velká Veleň – revokace
ZM17030721Prodej pozemků p.č. 899/50 a 899/34 v k.ú. Horní Oldřichov – revokace, prodej
ZM17030722Prodej pozemku p.č. 588 v k.ú. Křešice u Děčína – revokace, prodej
8Informace o činnostech orgánů města
ZM17030801Informace o činnostech orgánů města
9Diskuse a závěr